1.         De bedenktijd per speler bedraagt 90 minuten voor 40 zetten met daarna 30 minuten extra voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf de eerste zet. Alle zetten moeten worden genoteerd.

 

2.         De laatste uitgave van het FIDE-reglement is van toepassing.

 

3.         De verzuimtijd volgens artikel 6.7.1 FIDE bedraagt 60 minuten. De speler die na meer dan 60 minuten voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de hoofdarbiter anders beslist.

 

4.         Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo'n apparaat bij zich draagt (bijvoorbeeld bij een random scan), dan verliest die speler de partij. Het is toegestaan om een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat mee te brengen, maar het moet volledig uitgezet worden voordat de eerste zet wordt gedaan, en opgeborgen in een tas naast de speeltafel of in een zak van een jas die over de stoel hangt, mits de jas niet wordt gedragen. Het apparaat kan ook voor aanvang van een ronde worden afgegeven bij één van de arbiters.

De spelers op de live-borden leveren telkens voor aanvang van een ronde hun telefoon of ander elektronisch apparaat in bij één van de arbiters.

Voor de spelers op de live-borden is er ook een speciaal rookgebied. Als u op een live-bord speelt en wilt roken, mag u enkel dit rookgebied gebruiken waar toezicht is. Toeschouwers of spelers die niet op een live-bord spelen, mogen hier niet komen.

 

5.       Alle ronden beginnen om 18.30 uur, met uitzondering van de tweede en de laatste ronde. Die beginnen om 11.30 uur.

 

6.       Roken is op het gehele terrein van de HZ University verboden.

 

7.       In de speelzaal mag niet worden gevluggerd of geanalyseerd.

 

8.       Als u ingeschreven staat als deelnemer, moet u zich op zaterdagmiddag persoonlijk aanmelden in de speelzaal tussen 15:00 en 17:30 uur. Als u zich niet aangemeld heeft, wordt u van de deelnemerslijst verwijderd en niet ingedeeld.

Het is mogelijk een bye (voor een half punt) op te nemen voor ronde 2 of 3. De bye kan worden aangevraagd bij de aanmelding op zaterdagmiddag. De bye voor ronde 2 dan wel ronde 3 kan ook persoonlijk worden aangevraagd bij de hoofdarbiter tot uiterlijk het eind van ronde 1 dan wel ronde 2.

 

9.       Wie zonder bericht van verhindering tijdens een ronde afwezig is, wordt van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. Wie zich uit het toernooi wenst terug te trekken, dient dit direct aan de hoofdarbiter te melden.

 

10.    De indeling vindt plaats volgens de regels van het Zwitsers Systeem op rating van de FIDE. Er wordt ingedeeld met Swissmaster.

 

 11.    Voor het eindklassement en de toekenning van prijzen gelden achtereenvolgens:

 a.       Het aantal behaalde punten. Bij gelijk aantal punten worden de geldprijzen (behalve ratingprijzen) gedeeld.

 b.       Onderling resultaat. Dit kan enkel als alle spelers die gelijk eindigen ook tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de punten van de onderlinge confrontaties wordt gebruikt.

 c.        Weerstandspunten.

 d.       Sonneborn-Berger score.

 e.       Progressieve score.

 f.         Een speler komt slechts voor één ratingprijs in aanmerking, namelijk die van zijn eigen categorie.

 

12.    Beide witte exemplaren van de notatieformulieren en het ingevulde wedstrijdbriefje worden na afloop van de partij ondertekend door beide spelers en ingeleverd bij de wedstrijdleiding. De uitslag op het wedstrijdbriefje telt.

 

13.    De bepalingen van dit reglement zijn onderworpen aan de interpretatie van de hoofdarbiter.

 

14.    In geval van een protest doet de Commissie van Beroep een finale en bindende uitspraak.

De commissie bestaat uit drie spelers en twee reserves, afkomstig uit vijf verschillende federaties. Een lid van de commissie van beroep is niet bevoegd om beslissingen te nemen in gevallen die een speler uit zijn eigen land aangaan.

De toernooidirecteur is voorzitter van de commissie van beroep maar heeft geen stemrecht. Hij kan zich laten adviseren door een deskundige.

Een protest van een speler moet aan de toernooidirecteur of diens assistent worden overhandigd binnen een half uur na afloop van de betreffende ronde.

De commissie van beroep zal een uitspraak doen voor 12.00 uur van de dag volgend op het protest.

 

15.    Om het einde van de partij op een live-bord aan te geven, moeten de koningen op twee van de centrumvelden (d4, d5, e4, e5) geplaatst worden.
Beide koningen op een licht veld voor Wit wint, beide op een donker veld voor Zwart wint, een koning op een licht veld en de andere op een donker veld voor remise.
Om er zeker van te zijn dat het einde van de partij correct wordt gedetecteerd: verplaats beide koningen tegelijkertijd
.

 

16.   De toernooiorganisatie kan op elk moment wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de op enig moment geldende overheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie,
besluiten het toernooi geen of in een aangepaste vorm doorgang te laten vinden. Onder ‘in een aangepaste vorm’ dient ook te worden verstaan het invoeren voorafgaande en tijdens het toernooi
van door de overheid voorgeschreven maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie
.