De speelzaal is het atrium van de HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen.


Zie Programma voor data en tijden.

 

In de speelzaal moet de mobiele telefoon uit- of stilgezet worden. Ter voorkoming van hinder voor de schakers moet in de speelzaal stilte en gepaste afstand tot de schaaktafels in acht worden genomen.

Tijdens de partijen mogen geen flitscamera’s worden gebruikt.

Voor een goed verloop van een speelronde dienen eventuele aanwijzingen van de arbitrage te worden opgevolgd.