HZ Toernooi 2019

Uw voornaam:
Uw achternaam:
Als u een FIDE nummer hebt, hoeft u hier enkel het FIDE nummer in te vullen.
Als u geen FIDE nummer hebt, kunt u hier uw KNSB nummer opgeven. Als u Nederlander bent en geen KNSB-nummer of FIDE-nummer hebt, moet u 5 euro extra betalen voor de ratingverwerking.
Een geldig e-mail adres:
Uw woonplaats komt onder uw naam te staan op uw naamkaartje.
We willen tijdens het toernooi graag alle spelers kunnen bereiken op een mobiel telefoonnummer.
Ondergetekende (indien minderjarig, de ouder of voogd) stemt in met gebruik en verstrekking van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacystatement van de Stichting Schaak Walcheren.
Yes No
Ondergetekende stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en sociale media van de Stichting.
Yes No

Het inschrijfgeld bedraagt € 60,=.
Voor FM's is dit € 30,=.
IM's en GM's kunnen gratis meedoen.

De inschrijving is pas compleet zodra het geld is ontvangen op
NL56 RABO 0117 0969 62 (BIC code RABONL2U), ten name van Stichting Schaak Walcheren
in Vlissingen, en uw inschrijving door de organisatie bevestigd is.
Gelieve met deze voorbehouden rekening te houden bij het boeken van uw accommodatie.
Bij de betaling dient het FIDE-nummer of het KNSB-nummer vermeld te worden zodat de betaling gekoppeld kan worden aan de juiste inschrijving.

Samenvatting Privacy Statement Stchting Schaak Walcheren (organisator HZ-schaaktoernooi)

De Stichting verzamelt uw persoonlijke informatie alleen met uw instemming en zoals die is ingevuld in het inschrijvings- of contactformulier. De Stichting verzamelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU alleen die persoonlijke informatie die nodig is voor het doel van uw contact met de organisatie van het HZ-schaaktoernooi. De Stichting verkoopt uw informatie niet aan derde partijen en gebruikt die informatie alleen zoals is beschreven in het Privacy statement.

Het is mogelijk dat gedurende het toernooi vertegenwoordigers van pers, radio en T.V hun werkzaamheden verrichten om het publiek over het tournooi te informeren, met inbegrip van het maken en publiceren van foto’s. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is niet van toepassing op hun werkzaamheden.